Emmaboda kommun inför åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Coronaviruset Covid-19

Till följd av spridningen av Coronaviruset Covid-19 drabbas flera företag i kommunen hårt. Emmaboda kommun ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare. Emmaboda kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

- Utöver regeringens krispaket till näringslivet anser vi att vi även lokalt måste ta höjd som kommun och stötta vårt lokala näringsliv för att minska antal varsel och konkurser, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

Följande insatser sätts in för företag:

  • Om kund begär anstånd kommer Emmaboda Energi och Miljö AB/ Emmaboda Elnät AB vara lyhörda för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.
  • Om kund begär anstånd kommer Emmaboda kommun vara lyhörd för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter gällande tillstånd och tillsyn. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.
  • Om kund begär anstånd kommer EMFAB/EBA vara lyhörda för att förlänga betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd. Gäller verksamhetslokaler. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.
  • Kommunen kommer att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
  • Kommunen undersöker om det är möjligt för restauranger att omgående öppna sina uteserveringar.
  • Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som riksdag och regering kommit med.

Ovanstående förändringar och insatser gäller från och med den 26 mars 2020. Åtgärderna gäller till och med den 30 juni 2020, men kan komma att förlängas.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen