Vatten och avlopp

Vatten

Bygg- och miljöenheten kan hjälpa dig med frågor om enskilt avlopp och eget dricksvatten. Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. De kan hjälpa dig med frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Emmaboda energis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas. 
Energibolaget skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, el och värme. De tar även hand om hushållens avfall och avlopp.