Funktionsnedsättning

Person som sitter på en äng i rullstol

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan stöd i sitt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få hjälp och stöd för att kunna leva som andra och delta i samhället.

Här kan du som har en funktionsnedsättning eller är anhörig få information om hjälp och stöd för att kunna leva som andra och delta i samhället.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

LSS insatser

Boenden för funktionsnedsatta

Alla människor behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha ett boende som man kan kalla sitt eget.

I Emmaboda kommun finns gruppboende, korttidsvistelse och Kotten - ett korttidsboende för barn och unga.

 1. GruppboendeKorttidsvistelseKotten, korttidsboende för barn och unga

Boendestöd

Boendestöd riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som medför att du behöver stöd i ditt vardagsliv.

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som ges i ditt hem och i din
närmiljö. Stödet bygger på din delaktighet och medverkan.

Boendestöd kan exempelvis vara:

 • Stöd med att planera, genomföra och slutföra vardagssysslor och att hitta goda rutiner för detta.
 • Stöd att bryta ensamhet och att ges möjlighet till social samvaro.
 • Stöd i kontakter med olika myndigheter.
 • Stöd för kultur- och fritidsaktiviteter i närmiljön.
 • Motivationsstöd
 • Trygghetsskapande insatser.
 • Målet är att förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Hur får du boendestöd?

Du ansöker om boendestöd enligt socialtjänstlagen via vår e-tjänst eller blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du ringer till handläggaren så får du en blankett hemskickad.

Vad kostar det?

Boendestöd kostar inget för dig.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka så att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan ni söka bidrag för att anpassa bostaden så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har.

 1. Bostadsanpassning

LSS barn och ungdom

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

 1. LSS barn och ungdom

Parkeringstillstånd

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 1. Parkeringstillstånd

Syn och hörselnedsättning

Har du syn- eller hörselnedsättning och behöver information om olika hjälpmedels så kan du kontakt kommunens syn och hörselinstruktör.

Behöver du syn- och hörhjälpmedel?

Syn och hörselinstruktören kan informera om syn och hörhjälpmedel och visa hur dessa fungerar.

Instruktören informerar dig även om föreningsverksamhet och om kommunens service.

Syn och hörselinstruktören samarbetar med syncentralen, hörcentralen och kommunens socialtjänst.

Insatsen är kostnadsfri.

Telefontid: måndag - fredag 8.00-16.00
Telefon 0471-24 94 71

Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter.

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning finns Socialpsykiatrin och Kontaktgruppen som kan ge dig stöd och hjälp.

Även en kontaktperson kan ge dig stöd.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv.

En individuell plan är till för att samordna olika stödinsatser och öka ditt självbestämmande.

I den relaterade informationen nedan kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

 1. Psykisk funktionsnedsättning

Tillgänglighet

Generellt sett har människor med funktionsnedsättning sämre möjligheter än andra. Vardagen är ofta full av hinder, som gör att man inte själv kan bestämma över sitt liv.

I Emmaboda kommun vill vi verka för ökad tillgänglighet för alla människor.

 1. Tillgänglighet