Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglagstiftningen är inte alltid enkel och därför vill vi på bygg- och miljöenheten hjälpa dig med information och vägledning. På dessa sidor läser du bland annat om hur det går till att söka bygglov eller hur du gör en anmälan för att sätta in en braskamin. Eller om du behöver ett annat tillstånd, till exempel en strandskyddsdispens.