Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglagstiftningen är inte alltid enkel och därför vill vi på bygg- och miljöenheten hjälpa dig med information och vägledning. På dessa sidor läser du bland annat om hur det går till att söka bygglov eller hur du gör en anmälan för att sätta in en braskamin. Eller om du behöver ett annat tillstånd, till exempel en strandskyddsdispens.

Broschyr som visar hur bygg- och miljöenheten kan hjälpa dig.

I broschyren här intill kan du läsa mer om hur kommunens bygg- och miljöenhet kan hjälpa dig. Vi vet att bygglagstiftningen inte är lätt att hänga med i och därför vill vi underlätta för dig att hitta rätt bland alla regler.

Här kan du också få hjälp med hur du använder kommunens karta Fastighetsvisaren eller hur du gör för att ta reda på om det finns ritningar i vårt arkiv som du vill ta del av.

För den som är intresserad av mer information så har Boverket också en bra digital handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för, bland annat, lov och byggprocessen som utvecklas och uppdateras löpande.