Fastigheter och lantmäteri

Klipp från fastighetskarta

Kommunen kan hjälpa dig med vem som äger en fastighet och var fastighetsgränserna går på kartan. Här hittar också du information om kommunens översiktsplanering och om detaljplaner. Kommunen har ett antal lediga tomter till försäljning.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om bland annat detaljplaner och bygglov men är i sig inte bindande för myndigheter och enskilda.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten.

I den digitala kartan Fastighetsvisaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du själv ta reda på vad fastigheten heter och var fastighetsgränsen går.

Vill du stycka av din fastighet, bilda ny eller på annat sätt förändra din fastighet är det Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som hjälper dig.