Kemikalier

I vår dagliga miljö finns en mängd kemikalier som på ett eller annat sätt kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. För dig som privatperson eller verksamhetsutövare är det viktigt att du vid val av kemikalier välja den produkt för ändamålet som gör minst skada på miljön.

För att välja de kemikalier som har den minst negativa påverkan på hälsa och miljö finns det ett antal märkningar för bästa val, till exempel Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Så ska kemikalier förvaras

Kemikalier ska hanteras och förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och så att eventuellt spill inte sprids till mark eller vatten.

Se efter var du har golvbrunnar i lokalen och se till att till exempel fat inte står uppställda så de kan bli påkörda av en truck eller liknande. Det är alltid du som innehar kemikalierna som är ansvarig för att ha tillräckliga skyddsåtgärder.

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen. På deras webbplats finns mycket information om kemiska produkter och ämnen och vilka regler som gäller. Där finns också prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel då du vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga.