Psykisk hälsa för barn och unga

Livet kan ibland kännas tufft och jobbigt och man längtar efter en lösning så man kan komma på rätt spår igen - känna sig glad och trivas. 

Här har vi samlat länkar med fakta, tips, hjälp och stöd utifrån olika tillstånd och situationer när du har det tufft och jobbigt och du har känslan av att allt inte fungerar som du vill.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun , 1014.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Akut hjälp

Om du behöver komma i kontakt med någon akut så kan du ringa något av telefonnumren nedan.

Telefonnummer som du kan behöva i akuta lägen

Alkohol och droger

Brister i föräldraskap

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information om dyslexi

Dödsfall

Att förlora någon, genom dödsfall, som står en nära hör till en av livets stora prövningar. Förutom sorg känner man även ofta en oro över vad som kommer att hända den närmsta tiden.

Länkar till sidor där du kan få mer information

Ekonomiska problem 

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information om hur du kan få hjälp vid ilska och utbrott (hos barn och unga)

Koll på soc

Koll på soc - är en ny webbplats där barn och unga kan få svar på sina frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med.

Koll på soc

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör
kriminella handlingar, vilket innebär att man bryter mot lagen.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få hjälp när man hamnat i situationer som leder till kriminella handlingar

Kris i livet

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information vid kris i livet

Mobbning och kränkande behandling

Om du blir illa behandlad av människor runt omkring dig, kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information om mobbning och kränkande behandling Öppnas i nytt fönster.

Problem i skolan

Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. När barn inte mår bra så märks det också i skolan och problemen kan bli så stora att man behöver hjälp och stöd.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få information om problem i skolan

Riskbruk och missbruk

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som man kan bli beroende av. Riskbruk och missbruk kan också ske inom områden som till exempel spel om pengar.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information om alkohol, droger, riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några
kränker en annan person på ett sexuellt sätt.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information kring sexuella övergrepp

Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få information om skilsmässa

Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information kring skolfrånvaro

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Om du ofta är stressad eller inte får koppla av, kan stressen bli ett problem.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information kring stress

Våld och övergrepp

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. Våld kan också vara psykiskt. Att hota, skrämmas, kalla barnet för saker som det upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel. Alla formera av våld mot barn och ungdomar skadar dem allvarligt.

Här har vi samlat länkar och telefonnummer till sidor där du kan få mer information kring våld och övergrepp