Brandskydd, sotning

Brasa

Räddningstjänsten Sydost är ett kommunalförbund som kan hjälpa dig med svar på frågor om brandskydd och sotning.

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet, sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänstens verksamhet bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i Emmaboda kommun.