Invandring och integration

En grupp ungdomar

Emmaboda kommun gör en rad insatser för att hjälpa flyktingar som kommer till kommunen. Många invånare hör även av sig till oss och vill hjälpa till på olika sätt. 

Vi arbetar för att vara en kommun med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunen har två viktiga roller, dels ska vi vara ett föredöme som arbetsgivare, dels ska vår verksamhet främja integration och en fungerande mångfald i samhället.

Vi vill att varje nyanländ invandrare ska få kunskaper om det svenska samhället och få möjligheter att delta i samhällslivet. Få förutsättningar att lära sig det svenska språket i tal och skrift. Få stöd och hjälp till ett arbete och egen försörjning.

Vi tar emot asylsökande unga utan vårdnadshavare (ensamkommande barn och ungdom). Här har kommunen hela ansvaret så länge ungdomarna inte fått uppehållstillstånd.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun , 1014.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  1. SFI, Svenska för invandrare Öppnas i nytt fönster.