Ekonomi

Mynt, penna och almanacka

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag).

Försörjningsstödet är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få ihop din ekonomi? Kommunen kan ge råd, stöd och vägledning kring din ekonomiska situation och undersöka om situationen ger möjlighet till rådgivning.

  1. Budget- och skuldrådgivning

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Du som inte kan försörja dig genom inkomst eller på annat sätt, till exempel genom arbete eller studier, kan ha rätt till ekonomisk hjälp.

En grundförutsättning för att få ekonomisk hjälp är att du aktivt söker arbete och gör vad du kan för att försörja dig på annat sätt. Den ekonomiska hjälpen beviljas alltid efter en personlig bedömning.

Nybesök ekonomisk hjälp

Om du vill ansöka om ekonomisk hjälp ringer du 0471-24 96 76 under telefontiden som är måndag och fredag: Kl. 9.00-11.00.

Förmedlingsmedel

Förmedlingsmedel är ett pedagogiskt redskap som används under en begränsad tid för att komma till rätta med din ekonomi.

Det innebär att dina egna pengar, via fullmakt, går in på ett konto hos socialförvaltningen. Dina pengar hanteras därefter i dialog med dig. Socialtjänsten kan då betala dina räkningar och ha olika betalningsformer för att dina pengar ska räcka till mat och uppehälle fram till nästa inkomst.
Ibland kanske det inte hjälper med förmedlingsmedel och då kan det bli aktuellt att ansöka om god man eller förvaltare.

Så här går det till

  • Du ansöker hos socialtjänsten
  • En fullmakt skrivs så att din löpande inkomst till exempel lön eller pension
    utbetalas till socialtjänsten och inte till dig
  • En skriftlig övernskommelse bestämmer hur förmedlingsmedlet ska skötas. Det vanligaste är att hyra och el inbetalas av dina pengar och att det som finns kvar utbetalas till ditt bankkonto en gång i månaden eller till exempel varannan vecka

Förmedlingmedlet kan börja användas när det har kommit in pengar på kontot. Ett förmedlingsmedelskonto får inte ligga på minus, vi kan inte betala räkningar eller betala ut pengar till bankkonto om det inte finns pengar på kontot.

Om du vill ansöka om hjälpen förmedlingsmedel ringer du 0471-24 96 76 under telefontiden som är måndag och fredag kl 9.00-11.00.

God man, förvaltare, förmyndare

Emmaboda kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner. Nämnden består av fem ledamöter, valda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Värdkommun är Nybro, vilket innebär att nämnden ingår i Nybro kommuns organisation.

  1. God man, förvaltare, förmyndare
Till toppen