Ekonomi

Mynt, penna och almanacka

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstödet är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Budget- och skuldrådgivning

Ekonomiskt bistånd

Förmedlingsmedel

God man, förvaltare

Konsumentrådgivning