Trygg och säker

Att vara trygg och säker i sin kommun är en självklarhet. Här hittar du information om hur du kan förbereda dig och hur du agerar vid och efter en olycka. Viktiga telefonnummer vid olycka eller kris hittar du också här.

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här på emmaboda.se.

Här finns även information om kommunens och frivilliga organisationers arbete vid en olycka eller kris av olika slag. Kommunen och frivilliga organisationer arbetar också med trygghetsfrågor så som nattvakt och Grannsamverkan.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN (VMA)

Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns det ett särskilt varningssystem -
VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN (VMA).

Denna varningssignal sänds via tyfoner.
Signalen är 7 sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum och betyder:

Gå inomhus, stäng dörrar och fönster och slå av ventilationen.
Lyssna på radio P4 för vidare information.
Signalen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. För att signalera att FARAN ÄR ÖVER sänds en 30 till 40 sekunder lång tonstöt.