Energi och uppvärmning

Elkraftverk

Tillgången på energi har stor betydelse i vårt moderna samhälle. Det finns många åtgärder och styrmedel som bidrar till att minska miljöpåverkan.

Elnätet i Emmaboda kommun har flera nätägare inom olika geografiska nätområden.

Emmaboda kommun har energi- och klimatrådgivare för dig som bor och verkar i kommunen. Detta är kostnadsfritt och riktar sig till hushåll, företag, lokala föreningar och organisationer.

Du som ska sälja din villa eller har en fastighet ska enligt Fastighetstaxeringslagen ha en giltig energideklaration.