Energi och uppvärmning

kraftverk, el

Tillgången på energi har stor betydelse i vårt moderna samhälle. Det finns många åtgärder och styrmedel som bidrar till att minska
miljöpåverkan.

Elnätet i Emmaboda kommun har flera nätägare inom olika geografiska nätområden.

Emmaboda kommun har energi- och klimatrådgivare för dig som bor och verkar i
kommunen. Detta är kostnadsfritt och riktar sig till hushåll, företag, lokala
föreningar och organisationer.

Du som ska sälja din villa eller har en fastighet enligt fastighetstaxeringslagens ska ha en giltig energideklaration.