Energi och uppvärmning

Elkraftverk

Tillgången på energi har stor betydelse i vårt moderna samhälle. Det finns många åtgärder och styrmedel som bidrar till att minska miljöpåverkan.

Elnätet i Emmaboda kommun har flera nätägare inom olika geografiska nätområden.

Emmaboda kommun har energi- och klimatrådgivare för dig som bor och verkar i kommunen. Detta är kostnadsfritt och riktar sig till hushåll, företag, lokala föreningar och organisationer.

Du som ska sälja din villa eller har en fastighet ska enligt Fastighetstaxeringslagen ha en giltig energideklaration.

Till toppen