Småskaligt studentfirande på Vilhelm Mobergsgymnasiet i år

Vilhelm Mobergsgymnasiet organiserar utspring för sina elever torsdagen den 11 juni. Sistaårseleverna har tillsammans med skolledning och lärare utformat hur examensdagen ska se ut.

Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen har utfärdat riktlinjer som ger förutsättningar för vad som är möjligt att göra. Studenterna har prioriterat gemensamt utspring.

Efter sedvanlig frukost är det under förmiddagen samling på skolan gruppvis i tre stycken mindre grupper med högtidstal, stipendie – och betygsutdelning. Sedan blir det utspring gruppvis där två anhöriga per elev kan ta emot inom ett begränsat område vid skolan.

På grund av Corona Covid -19 blir det tyvärr inget studenttåg eller samling efteråt utan respektive student följer med sin familj hem.

Vi vill tacka alla studenter för er tid på VMG och i Emmabodas skolor och önska ett stort lycka till med era framtida planer!

För mer information kontakta:

Linda Johansson, rektor Vilhelm Mobergsgymnasiet
telefon: 0471-24 93 01, e-post: linda.johansson@emmaboda.se

Lennart O Werner, bildningschef Emmaboda kommun
Telefon: 0471- 24 92 16, e-post: lennart.werner@emmaboda.se

Till toppen