Barn, ungdom, vuxen och familj

Vår målsättning är att alla i Emmaboda kommun ska kunna växa upp och leva under trygga och goda levnadsförhållanden.

Ibland händer det att man inte har trygga och goda levnadsförhållanden och då erbjuder vi stöd och individanpassade insatser för dessa. Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun , 1014.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp i akuta lägen

Vänd dig hit om du har behov av akut hjälp och stöd.

Dödsfall och begravning

Emmaboda kommun har möjlighet att förrätta borgerlig begravning och är en tjänst som kommunen kan tillhandahålla enligt önskemål från de efterlevande eller tidigare meddelat besked från den avlidne.

  1. Dödsfall och begravning

Färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd

Personer som på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att använda kollektivtrafiken eller att förflytta sig på egen hand har rätt till färdtjänst. Vem som har rätt att använda färdtjänsten beskrivs i färdtjänstlagen och ett tillstånd krävs för att få använda färdtjänsten.

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning.

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  1. Färdtjänst
  2. Riksfärdtjänst
  3. Sjukresor
  4. Parkeringstillstånd

Gifta sig

Emmaboda kommun erbjuder borgerlig vigsel.

  1. Gifta sig

Hemtjänst

När det gäller hemtjänst är det  dina behov och dina förutsättningar som avgör vilket stöd du kan få. Dina behov prövas personligt och utifrån din livssituation.

  1. Hemtjänst

Koll på Soc

Koll på soc - är en ny webbplats där barn och unga kan få svar på sina frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med.

Koll på soc webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa eller om du själv är ung och befinner dig en utsatt situation kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen (IFO). Du kan ta kontakt per brev, e-post eller fax.
Inkomna anmälningar läses endast under kontorstid vardagar.
Du kan ringa till IFO och göra en anmälan på telefon
0471-24 96 73  vardagar 08.00-16.00, klämdagar samt dag före helgdag 08.00-14.30.

Vid akuta anmälningar utanför kontorstid kontaktas Sydostjouren genom att ringa på telefon 020-45 39 00.

Misstanke om barn som far illa

Stöd till föräldrar, barn och ungdom

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

  1. Stöd till föräldrar, barn och ungdom

Trygghetslarm

Trygghetstelefonen ger dig möjlighet att under hela dygnet kalla på hemtjänstens stödinsatser när du är i behov av hjälp. Den som svarar när du hör av dig är personalen i din arbetsgrupp

För att få en trygghetstelefon kontaktar du biståndshandläggaren i ditt serviceområde.

Du behöver inte ha några andra insatser för att få trygghetstelefon.

Trygghetstelefonen är avgiftsbelagd med 250 kronor per månad.

Äldreomsorgens larmansvariga sköter installation och service av trygghetslarm. 

Vill du göra en insats för ett barn

Till toppen