Barn, ungdom, vuxen och familj

Vår målsättning är att alla i Emmaboda kommun ska kunna växa upp och leva under trygga och goda levnadsförhållanden.

Ibland händer det att man inte har trygga och goda levnadsförhållanden och då erbjuder vi stöd och individanpassade insatser för dessa. Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Socialtjänstplan för Emmaboda kommun , 1014.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp i akuta lägen

Vänd dig hit om du har behov av akut hjälp och stöd.

Dödsfall och begravning

Emmaboda kommun har möjlighet att förrätta borgerlig begravning och är en tjänst som kommunen kan tillhandahålla enligt önskemål från de efterlevande eller tidigare meddelat besked från den avlidne.

 1. Dödsfall och begravning

Färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd

Personer som på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att använda kollektivtrafiken eller att förflytta sig på egen hand har rätt till färdtjänst. Vem som har rätt att använda färdtjänsten beskrivs i färdtjänstlagen och ett tillstånd krävs för att få använda färdtjänsten.

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning.

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 1. Färdtjänst
 2. Riksfärdtjänst
 3. Sjukresor
 4. Parkeringstillstånd

Gifta sig

Emmaboda kommun erbjuder borgerlig vigsel.

 1. Gifta sig

Hemtjänst

När det gäller hemtjänst är det  dina behov och dina förutsättningar som avgör vilket stöd du kan få. Dina behov prövas personligt och utifrån din livssituation.

 1. Hemtjänst

Koll på Soc

Koll på soc - är en ny webbplats där barn och unga kan få svar på sina frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med.

Koll på soc webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa? Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Misstanke om barn som far illa, orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som medborgare har inte skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du dock hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt.

Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du berättar vem du är. Om du vill göra din anmälan anonymt är det viktigt att du inte skickar mejl, utan ringer till kommunen eller väljer att vara anonym i e-tjänsten. Vi har tystnadsplikt.

Anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa.

Detta gäller bland annat personal

 • på skolor
 • i socialtjänsten
 • i sjukvården

Om anmälningsskyldighet, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter anmälan

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om socialtjänsten inleder en utredning kommer socialtjänsten att

 • hämta in mer information om hur barnet har det
 • undersöka om barnet har aktu behov av skydd eller stöd
 • göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Som professionell har du rätt att få viss information om vad som händer med anmälan, det har du inte som privatperson.

Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

OBS! Denna e-tjänst bevakas endast under följande tider:

Måndag - Fredag 08:00-16:00
Vardag som är dag före röd dag gäller 08:00-14:30
Vid akuta ärenden utanför dessa tider kontakta Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00 eller via denna länk:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen på telefonnummer 010-353 16 73

Stöd till föräldrar, barn och ungdom

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

 1. Stöd till föräldrar, barn och ungdom

Trygghetslarm

Trygghetstelefonen ger dig möjlighet att under hela dygnet kalla på hemtjänstens stödinsatser när du är i behov av hjälp. Den som svarar när du hör av dig är personalen i din arbetsgrupp

För att få en trygghetstelefon kontaktar du biståndshandläggaren i ditt serviceområde.

Du behöver inte ha några andra insatser för att få trygghetstelefon.

Trygghetstelefonen är avgiftsbelagd med 250 kronor per månad.

Äldreomsorgens larmansvariga sköter installation och service av trygghetslarm. 

Vill du göra en insats för ett barn