Papperskorgar och skräp

Papperskorg

För att Emmaboda kommun ska hållas rent och snyggt är det viktigt att vi alla hjälps åt. Vi vill visa upp en god sida av vår kommun och få våra invånare och besökare att trivas. Därför läggs stora resurser på att försöka hålla Emmaboda så snyggt och rent som möjligt.

Teknisk service ansvarar för renhållning av gator, torg, allmänna grönytor.

Emmaboda centrum och Lindås städas måndagar och fredagar. I ytterområdena görs detta en gång per vecka. Det handlar till exempel om att tömma papperskorgar, askkoppar och hundlatriner, plocka skräp och bekämpa ogräs.

Till toppen