Enskilda vägar

Bilväg

En enskild väg, är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längst med en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I Emmaboda kommun har vi många vägsamfälligheter, flera av dessa samverkar i föreningar.

De två föreningarna i Emmaboda kommun är Vissefjärda - Långasjö enskilda vägar och Algutsboda enskilda vägar. Underhållet vid barmark består av väghyvling, grusning, röjning, asfaltslagning, kantskärning, vägslåtter, underhåll av vägtrummor och mötesplatser. På vintern sköter vägsamfälligheterna även plogning. Kommunen är tillsammans med Trafikverket bidragsgivare enligt speciella bidragsnormer.

Kontaktuppgifter till Vissefjärda - Långasjö enskilda vägar

Telefon: 0480-920 89 eller 070-799 20 89
E-post: goran.kammarbo@telia.com

Kontaktuppgifter till Algutsboda enskilda vägar

Telefon: 076-114 71 88
E-post: svek203@gmail.com