Renhållning och snöröjning

Sandlåda

Vi vill visa upp en god sida av vår kommun och få våra invånare och besökare att trivas. Tillsammans kan vi verka för en renare och trivsammare kommun. Teknisk service sköter papperskorgar, snöskottning, städning och underhåll av gator och gång- och cykelvägar så som till exempel asfaltering och hål i gatan.

Varje årstid kräver sin skötsel. Vintertid är det fokus på att hålla vägar och gång- och cykelvägar fria från snö. På våren sopas sand efter vinterns halkbekämpning bort. Sommaren ägnas åt att sköta planteringar och grönytor. När hösten kommer är det dags att sopa undan löven som faller. Under hela året plockas skräp, töms pappers­korgar, askkoppar och hundlatriner.

  1. KlotterPapperskorgar och skräpSnöskottning och sandningSophämtning och slamtömningStädning av gator och gång-och cykelvägarEnskilda vägar