Trygghetslarm

Trygghetstelefonen ger dig möjlighet att under hela dygnet påkalla hemtjänstens stödinsatser när du är i behov av dem. Den som svarar när du hör av dig är personal i den hemtjänstgrupp som du tillhör.

För att få trygghetstelefon kontaktar du biståndshandläggaren i ditt hemtjänst/ serviceområde.

Du behöver inte ha några andra insatser för att få trygghetstelefon.

Trygghetstelefon är avgiftsbelagd med 300 kronor per månad.

Äldreomsorgens larmansvariga sköter installation och service av trygghetstelefon.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen