Trygghetslarm

Trygghetstelefonen ger dig möjlighet att under hela dygnet påkalla hemtjänstens stödinsatser när du är i behov av dem. Den som svarar när du hör av dig är personal i den hemtjänstgrupp som du tillhör.

För att få trygghetstelefon kontaktar du biståndshandläggaren i ditt hemtjänst/ serviceområde.

Du behöver inte ha några andra insatser för att få trygghetstelefon.

Trygghetstelefon är avgiftsbelagd med 352 kronor per månad (2023).

Äldreomsorgens larmansvariga sköter installation och service av trygghetstelefon.