Distansundervisning på högstadiet i en vecka och begränsningar för fritidsgårdarna

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Med anledning av ovanstående beslutar undertecknad:

  • Att uppdra till Bildningsförvaltningen att bedriva högstadiets undervisning på distans, från och med måndag 16/11-2020, till och med fredag 20/11-2020. Fredag 13/11-2020 blir en ”studiedag”, med självstudier för eleverna på högstadiet och planeringsdag för lärarna att förbereda distansstudierna.
  • Att uppdra till Bildningsförvaltningen att förbereda 50% distansstudier för högstadiet från och med måndag 23/11-2020.
  • Att begränsa deltagandet på fritidsgårdarnas aktiviteter till barn och ungdomar som går i grundskolan. Detta gäller från och med torsdag den 12 november 2020, till och med fredag den 8 december 2020.

Motivering till Ordförandebeslut:

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Hög sjukfrånvaro bland elever och lärare på högstadiet påkallar behovet av att de som är mindre sjuka, men ändock hemma, kan ta del av undervisningen.

Ett fåtal bekräftade fall av Covid-19 på högstadiet föranleder i sig inte ”stängning” av fysisk undervisning. Dock är det uppenbart att Regionens provtagnings- och smittspårningskapacitet inte räcker till, och för att förebygga ökad smittspridning i väntan på prov och provsvar, finner verksamheten det lämpligt att tillfälligt bedriva undervisningen på distans.

Det försämrade smittläget i Emmaboda kommun föranleder också att högstadiet planerar för växelvis distansstudier från och med måndag 23/11-2020. Beslut om eventuella växelvis distansstudier meddelas senast fredag 20/11-2020.

Fritidsgårdarna stänger för äldre barn (gymnasiet), för att begränsa de fysiska interaktionerna mellan barn och ungdomar. Däremot kommer fritidsgårdarna hålla öppet för yngre barn och ungdomar. Fritidsgårdarna fyller en mycket viktig social funktion, detta är viktigare att upprätthålla än att barn och ungdomar som ändå träffas dagtid i skolan inte ska få träffas på fritidsgården.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
Telefon: 0471-24 90 10

Till toppen