Emmaboda Kommun

Bolag och förbund

Inom koncernen Emmaboda kommun finns fyra helägda kommunala bolag samt ett räddningstjänstförbund tillsammans med Torsås kommun.

Emmaboda Bostads AB

Emmaboda Bostads AB (EBA) är ett helägt kommunalt bolag. Vi äger och förvaltar ca 940 lägenheter, serviceboende, butiks- och ett flertal lokaler samt garage och caportar.

Vi har lägenheter i alla kommunens tätorter. Merparten av våra bostäder och lokaler ligger i centralorten Emmaboda.

Telefon 0471-24 98 30

Emmaboda Bostads ABs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emmaboda Elnät, Energi och Miljö AB

Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. Vår övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas.

Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som fiber, vatten, el och värme. Vi tar hand om hushållens avfall och avlopp.

Emmaboda Energi är egentligen två bolag: Moderbolaget Emmaboda Elnät AB, som ägs av Emmaboda kommun, och dotterbolaget Emmaboda Energi och Miljö AB. Koncernen har 27 anställda och omsätter runt 100 miljoner kronor.

Telefon 0471-24 97 50

Emmaboda Elnät, Energi och Miljö ABs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emmaboda Fastighets AB

Kommunens fastighetsbolag som dels sysslar med uthyrning av lokaler till ortens näringsliv men som också bygger nya samt säljer och köper näringsfastigheter.

I fastighetsbeståndet finns industrilokaler, kontorsbyggnader och lokaler för handel. Fastigheterna finns i kommunens tätorter med merparten i centralorten Emmaboda.

Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) är moderbolag till Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB (EFFAB). Ägandet delas med FABAS Gruppen AB i Karlskrona som äger resterande 49 procent. Dotterbolaget sysslar med fastighetsförvaltning av flygplatsområdet öster om Emmaboda. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot bil- och motorverksamhet och är utarrenderad.

EMFAB deltar också aktivt i arbetet med att söka lokaliseringar av företag till kommunen.

Telefon 0471-24 98 33

Möjligheternas Hus AB

Möjligheternas Hus AB är ett bolag inom Emmaboda kommunkoncern som rymmer flera olika verksamheter.

Här finns kommunens återvinningscentral, secondhand-försäljning, arbetsmarknadscentrum, transporttjänster med mera.

Telefon 0471-24 98 50

Möjligheternas Hus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås (RFET)

RFET är ett kommunalförbund med ca 90 anställda, placerade på fyra deltidsstationer och två värn. Stationerna ligger i Emmaboda, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Långasjö.

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet, sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänstförbundets verksamhet bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i de båda kommunerna.

Telefon 0471-24 98 80

Räddningstjänstförbunder Emmaboda - Torsås webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela sidan på sociala medier

Mina favoriter

MINA System

min kalender

Nuvarande användare saknar e-postadress.

Till toppen