Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen hanterar frågor som ligger under bygg- och miljönämndens ansvarsområden.

Bygg- och miljöförvaltningens

verksamhetsområden:

Till bygg- och miljöförvaltningen vänder du dig om du har frågor om din bostad, energirådgivning, bygglov, vattenprover, livsmedelsfrågor, miljöskydd, hälsoskydd och naturvård.

Förvaltningschef

Kristina Persson

Telefon 010-353 11 68
E-post kristina.persson@emmaboda.se

Övergripande ansvar för bygg-och miljöförvaltningens ekonomi, verksamhet och personal.

Leda och fördela arbetet inom verksamheterna livsmedel, bygglov, miljö och administration.

Handlägger ärenden och bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Övrig personal

På förvaltningen jobbar byggnadsinspektör, livsmedelsinspektör och miljöinspektörer.

E-post bygg-miljo@emmaboda.se