Fiberutbyggnad

I Emmaboda kommun ska det i princip vara möjligt att få tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett var du bor, arbetar eller utövar din näringsverksamhet.

Emmaboda kommun sammarbetar INTE med IP Only om fiberutbyggnad

Just nu är IP Only och försöker sälja in fiber till fastighetsägare i södra kommundelen.

Vi har fått frågor från medborgarna om detta.

Samarbetar Emmaboda kommun med IP Only?
Svar: Nej, det sker inget samarbete. Någon förfrågan eller information har inte kommit in till kommunen om deras planer.

De har heller inte ansökt om tillstånd att få gräva ner fibern i södra kommundelen. Tillstånd från kommunen krävs. I och med det känsliga området så ska även Bygg- och miljö ta ett beslut om det är möjligt.

Jag har redan skrivit på ett avtal med IP Only, vad gäller? Kan jag ångra mig?
Svar: Kontakta IP Only om vad som gäller.

Emmaboda kommun har beslutat att alla medborgare i Emmaboda kommun ska få tillgång till fiber senast 2020. Nätet blir ett öppet nät de alla kommunikationsoperatörer är välkomna att ansluta sig.

Fiber till Boda Glasbruk

Just nu är Bredbandsbolaget och säljer in fiber till fastighetsägare i Boda Glasbruk.

Vi har fått frågor från medborgarna om detta.

Samarbetar Emmaboda kommun med Bredbandsbolaget?
Svar: Nej, det sker inget samarbete. Någon förfrågan eller information har inte inkommit till kommunen om deras planer.

De har heller inte ansökt om tillstånd att få gräva ner fibern i Boda Glasbruk. Tillstånd från kommunen krävs. I och med det känsliga området så ska även Bygg- och miljö ta ett beslut om det är möjligt.

Jag har redan skrivit på ett avtal med Bredbandsbolaget, vad gäller? Kan jag ångra mig?
Svar: Kontakta Bredbandsbolaget om vad som gäller.

Emmaboda kommun har beslutat att alla medborgare i Emmaboda kommun ska få tillgång till fiber senast 2020. Nätet blir ett öppet nät de alla kommunikationsoperatörer är välkomna att ansluta sig.

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut och då kräver det beslut och engagemang hos kommun och byalag.

Med 15,96 procents anslutna till bredband via fiberkabel på landsbygden (2014 års siffror) är Emmaboda kommun bäst i Kalmar län med fiber till landsbygden.

Fiberutbyggnad på landsbygden

Emmaboda kommun har beslutat att fram till 2020 ska alla hushåll ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 100Mb kapacitet. Utbyggnaden på landsbygden görs av Emmaboda kommun med stöd från Landsbygdsprogrammet.

  1. Information om fiberutbyggnad på landsbygden

Fiberutbyggnad i tätorterna

Emmaboda kommun har beslutat att fram till 2020 ska alla hushåll ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 100Mb kapacitet. Utbyggnaden på landsbygden görs av Emmaboda kommun med stöd från Landsbygdsprogrammet.

  1. Information om fiberutbyggnad i tätorterna

Fiber till företag

Emmaboda Energi har idag ett tiotal kommunikationsoperatörer i sitt nät som hyr förbindelser och som sedan erbjuder olika lösningar för företagskunder.

Är du företagare och vill ansluta till fiber så hittar du mer information på Emmaboda Energis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster