Förvaltningar

Emmaboda kommun består av fyra förvaltningar som tillsammans tar hand om verksamheterna. Våra kärnverksamheter är barnomsorg/skola och äldrevård men även teknisk förvaltning av kommunala fastigheter samt kommunal service såsom borgerlig vigsel och marknadsföring.

Förvaltningarna styrs av politiska beslut som fattas i vår kommunstyrelse eller våra fyra nämnder och den högsta beslutande instansen i form av kommunfullmäktige.