Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan få stöd och hjälp

  1. Elevhälsan i Emmaboda kommun
  2. Ungdomsmottagningen Emmabodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer eller ring och prata med någon

  1. 1177 - problem i skolan och ogiltig skolfrånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. UMO - Tips för att trivas bättre i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. SKL - Vänd frånvaro till närvaro - guide för systematisk skolnärvaroarbete i kommuner (2013)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon.
Det finns flera telefonjourerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som man kan kontakta.

Akut hjälp
Här finns kontaktuppgifter för akuta situationer

Dela sidan på sociala medier

Till toppen