Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att något inte står rätt till.