Problem i skolan

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. När barn inte mår bra så märks det också i skolan och problemen kan bli så stora att man behöver hjälp och stöd.

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg
plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga
vuxenkontakter utanför hemmet. Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt,
och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov.

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med
själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att
problemen är så stora att en elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre
eller kortare tid.

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan få stöd och hjälp

  1. Elevhälsan i Emmaboda kommun
  2. Ungdomsmottagningen Emmaboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Barn och ungdomshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer eller ring och prata med någon

  1. UMO - att prata med någon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. 1177.se - Problem i skolan och ogiltig frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon.
Det finns flera telefonjourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som man kan kontakta.

Akut hjälp

Här finns kontaktuppgifter för akuta situationer