Akut hjälp

Telefonnummer som du kan behöva vid akuta lägen.

Här finns telefonnummer och länkar om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång.

SOS alarm - 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång.
Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans,
brandkår eller polis.

112

Polisen

Det här är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet.
Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.
Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 114 14

Socialjour - 020-45 39 00

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Socialjour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen - 0480-812 94

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0480-812 94

Psykiatrisk akutmottagning - 0480-817 70

Psykiatrisk akutmottagning - 0480-817 70
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0480-817 70

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger
dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

Nationella hjälplinjen - 020 22 00 60

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Vi erbjuder ett första stödsamtal, men ingen behandling eller upprepad kontakt. I ett samtal med oss kan du få hjälp med att sortera tankar och känslor.

Nationella hjälplinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-22 00 60

BRIS - barn och ungas hjälptelefon - 11 61 11

BRIS - vuxentelefon om barn - 077 150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor
och oro som rör barn.

BRIS vuxentelefon om barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

077-150 50 50

Föräldratelefonen - 020-85 20 00

För föräldrar eller andra vuxna som har bekymmer för barn eller ungdomar i
sin närhet. Föräldratelefonen drivs av Föreningen psykisk hälsa. Den som ringer
kan vara anonym.

Föräldratelefonen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-85 20 00

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och ungdomar upp till
25 år.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska - 08 702 16 80

Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon
som lyssnar. Jourhavande Medmänniska är en telefonjour i Stockholm.

08-702 16 80

Kvinnofridslinjen - 020 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och
våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har
öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige.
Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-50 50 50

Brottsofferjouren - 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0200-21 20 19

Jourhavande präst - nås via 112

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med.
Den som svarar har tystnadsplikt.

Jourhavande präst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

112

Fler jour- och hjälptelefoner

UMO - ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På webbplatsen finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisgrupp

Om du har behov av psykosocialt stöd på grund av att en olycka eller
extraordinär händelse inträffat kan du vända dig till kommunens POSOM-grupp för
att få stöd (POSOM=Psykologiskt och Socialt Omhändertagande). Gruppen består av
representanter från socialtjänsten, skolan, kyrkan, räddningstjänsten,
primärvården och polisen.

POSOM

Patient och anhörigföreningar