Våld och övergrepp

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. Våld kan också vara psykiskt. Att hota, skrämmas, kalla barnet för saker som det upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel. Alla formera av våld mot barn och ungdomar skadar dem allvarligt.

Att bli utsatt för våld innebär en allvarlig kränkning av självkänslan. Om
det är en förälder eller vårdnadshavare som misshandlar, fysiskt eller psykiskt,
kan det skada trygghet och självkänsla extra djupt. Man får svårt att lita på
andra människor och reaktioner som oro och nervositet är vanliga. Det är också
vanligt att barns och ungdomars oro och sorg tar sig fysiska uttryck som till
exempel ont i huvudet, ont i magen eller får svårt att sova.

I Sverige är det enligt lag förbjudet att slå barn. Lagen mot barnaga kom
1979 och förbudet mot att slå barn gäller alla vuxna, även föräldrar och
lärare.

Källa: Brottsofferjourernas Riksförbund, boj.se, BRIS,
barnperspektivet.se

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan få stöd och hjälp

  1. Elevhälsan i Emmaboda kommun
  2. Ungdomsmottagningen Emmaboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Emmaboda hälsocentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  4. Våld i nära relationer
  5. Misstanke om barn som far illa


Läs mer eller ring och prata med någon

1177.se - om våld och övergrepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Telefon 020-23 10 10

BRIS (Barnens rätt i samhället) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Telefon 116 111

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon.
Det finns flera telefonjourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Akut hjälp

Här finns kontaktuppgifter för akuta situationer.