Alkohol, droger, riskbruk och missbruk

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller droganvändande. Risken för att bli beroende är större om man dricker eller drogar ofta eller mycket.
Om man har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Att man har ett alkohol-missbruk innebär det att man gång på gång ställer till det för sig när man har druckit. Det brukar vara svårt att erkänna att man har missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Men om man kan göra det är det ett första steg mot att bli av med problemen.
Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel. (Källa: 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan få stöd och hjälp:

 1. Elevhälsan i Emmaboda kommun
 2. Ungdomsmottagningen Emmabodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Emmaboda hälsocentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. Anonyma alkoholisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Al-anon - för anhöriga och vänner till alkoholisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Missbruk och beroende, Individ- och familjeomsorgen


Läs mer eller ring och prata med någon:

 1. 1177.se - Alkohol och droger, riskbruk och missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Alkoholprofilens självtestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. 1177.se - Om alkoholberoendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 4. UMO - Att bo med en vuxen som missbrukarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Maskrosbarn - Stödjer unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Tonårsparlören - Frågor och svar om ungdomar och alkohol - för föräldrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. TÄNK OM - Här hittar du som är förälder information om tonåringar och alkohollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar.

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon.
Det finns flera telefonjourerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som man kan kontakta.


Akuthjälp

Här finns kontaktuppgifter för akuta situationer.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen