Alkohol, droger, riskbruk och missbruk

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller droganvändande. Risken för att bli beroende är större om man dricker eller drogar ofta eller mycket.
Om man har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Att man har ett alkohol-missbruk innebär det att man gång på gång ställer till det för sig när man har druckit. Det brukar vara svårt att erkänna att man har missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Men om man kan göra det är det ett första steg mot att bli av med problemen.
Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel. (Källa: 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan få stöd och hjälp:

 1. Elevhälsan i Emmaboda kommun
 2. Ungdomsmottagningen Emmaboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Emmaboda hälsocentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Al-anon - för anhöriga och vänner till alkoholister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Missbruk och beroende, Individ- och familjeomsorgen

Läs mer eller ring och prata med någon:

 1. 1177.se - Alkohol och droger, riskbruk och missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Alkoholprofilens självtest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. 1177.se - Om alkoholberoende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. UMO - Att bo med en vuxen som missbrukar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Maskrosbarn - Stödjer unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Tonårsparlören - Frågor och svar om ungdomar och alkohol - för föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 7. TÄNK OM - Här hittar du som är förälder information om tonåringar och alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar.

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon.
Det finns flera telefonjourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som man kan kontakta.

Akuthjälp

Här finns kontaktuppgifter för akuta situationer.