Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar, vilket innebär att man bryter mot lagen.

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör
kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som
till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Domstolen beslutar
sedan om man har gjort ett brott och vilket straff man ska få.

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen
kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår ett brott. (Källa: 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan få stöd och hjälp

  1. Stöd till föräldrar, barn och ungdom
  2. Unga KRIS - Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Medling vid brott

Läs mer eller ring och prata med någon

  1. 1177.se - om kriminalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. UMO - din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Brottsrummet - ungdomar och brott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon.

Det finns flera telefonjourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. man kan ringa för att få råd, både för barn,
unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som man kan kontakta.

AkuthjälpHär finns kontaktuppgifter för akuta situationer