Emmaboda Kommun

Kvalitetsbokslut 2016

Målet med Emmaboda kommuns kvalitetsbokslut 2016 är att ge en övergripande bild av kommunens kvalitet i de verksamheter som bedrivs.

Avsikten med ett kvalitetsbokslut är att kommuninvånare, folkvalda och andra aktörer ska få en uppfattning om vilken kvalitet satsade skattepengar har gett.

Den ska ge kunskap om nuläget för arbetet med mål, prioriteringar, fördelningar, strategier, kvalitet och utveckling.

Redan 2012 beslutade Kommunfullmäktige att vi skulle använda Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lednings- och styrningsverktyg Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) i mätningen av kommunens kvalitet i sin helhet. Nu utvecklar vi detta ytterligare ett steg genom att ta fram ett kvalitetsbokslut som omfattar hela kommunkoncernen och där vi samlar information från många fler källor.

Arbetet med kvalitetsbokslutet har gjorts av representanter från olika förvaltningar under våren 2017.

Har du synpunkter eller tankar på hur vi kan förbättra innehållet i kvalitetsbokslutet till nästkommande år så kontakta gärna:

Tommy Persson
Linnéa Haraldsson
Åsa Albertsson
Anders Friberg

Dela sidan på sociala medier

Mina favoriter

MINA System

min kalender

Nuvarande användare saknar e-postadress.

Till toppen