Val till Europaparlamentet 9 juni 2024

En hand som lägger ner valkuvert i en låda

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Här hittar du information om valet.

På biblioteken och kommunkontoret finns information om valet på annat språk än svenska.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år i alla EU:s medlemsstater.

Nästkommande val är:

 • 9 juni 2024

Valnämnden i Emmaboda kommun är den lokala valmyndigheten och ansvarar för planering och genomförande av valen i kommunen.

Valansvarig är kanslichef Susanna Engelholm, telefon 010-353 10 65.

Valhandläggare är Maria Henningsson, telefon 010-353 10 71 och
Anneli Karlsson, telefon 010-353 10 72
e-post: valkansli@emmaboda.se

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att länsstyrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen

Svenska val

Det svenska valsystemet

Därför ska du rösta

Sverige är ett demokratiskt land där vi har möjligheten att påverka och förändra framtiden samt samhället.

Det är vår medborgerliga rättighet och skyldighet att vara med och påverka och förändra vår framtid. Genom att utnyttja vår rösträtt har vi möjligheten att påverka samhället i alla politiska frågor. Barn och utbildning, familj och omsorg, arbete och företag, miljö och klimat, bygg och boende, kultur och fritid för att bara nämna några viktiga frågor.

Genom att rösta engagerar du dig också i vem som ska företräda dig och dina åsikter i kommunen, regionen, riksdagen, och Europaparlamentet. Om man inte röstar får man inte sin röst hörd och bidrar därigenom inte heller till att förändra samhället.

I ett riktigt demokratiskt samhälle är vi alla med och bestämmer samt påverkar framtiden oavsett ursprung, kön, religion eller ålder! Bli delaktig i samhället, gör din röst hörd, engagera dig och rösta!

Här kan du se Valmyndighetens filmer om hur det går till att rösta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste kunna styrka din identitet för att kunna rösta.

Det finns tre sätt för väljaren att styrka sin identitet, dels genom giltig egen id-handling, att du är känd av röstmottagaren eller att någon annan med giltig id handling går i god för dig.

Du måste även ha ditt röstkort med dig om du vill förtidsrösta.

Valdistrikt och vallokaler

Kommunen är indelad i 6 valdistrikt. Här hittar du våra valdistrikt och vallokaler.

Vallokaler för val 9 juni 2024 kl. 08.00-21.00

Valdistrikt

Vallokal

Algutsboda

Alsbohallen

Smedjegatan 3, Broakulla

Emmaboda norra

Vilhelm Mobergsgymnasiet, klassrum

Rådhusgatan 17, Emmaboda

Emmaboda södra

Emmaboda fritidsgård

Hantverkaregatan 16, Emmaboda

Lindås

Mikaelsgården

Sandgatan 10, Lindås

Långasjö

Långasjö skola, gymnastiksal

Kyrkvägen 41, Långasjö

Vissefjärda

Vissefjärda bibliotek

Verdavägen 20, Vissefjärda

Förtidsröstning

På röstkortet finns information om var du ska rösta. Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen kan du rösta i förtid mellan 22 maj och 9 juni. För platser och tider se nedan.

Tider för förtidsröstning på Emmaboda bibliotek,
Götgatan 6, Emmaboda

Vecka 21 (22 maj - 26 maj)


Onsdag-fredag

12.00-16.00

Lördag-söndag

10.00-13.00

Vecka 22 (27 maj - 2 juni)


Måndag-fredag

12.00-16.00

Lördag-söndag

10.00-13.00

Vecka 23 (3 juni - 9 juni)


Måndag-fredag

12.00-18.00

Lördag

10.00-13.00

Söndag

08.00-21.00

Tider för förtidsröstning på övriga orter

Algutsboda

29 maj kl 17.00-19.00
Johansfors skola, matsalen
Landsvägen 1, Broakulla

Boda Glasbruk

28 maj kl 17.00-19.00
Boda skola - Samlingslokal vid f d biblioteket
Idrottsvägen, Boda Glasbruk

Lindås

30 maj kl 17.00-19.00
Mikaelsgården
Sandgatan 10, Lindås

Långasjö

4 juni kl 17.00-19.00
Långasjö skola, gymnastiksalen
Kyrkvägen 41, Långasjö

Vissefjärda

5 juni kl 17.00-19.00
Vissefjärda bibliotek
Verdavägen 20, Vissefjärda

Budröstning

Om du är sjuk, gammal eller funktionshindrad och inte kan ta dig till vallokal, kan du rösta med bud. Det går att hämta budröstningsmaterial vid förtidsröstningen.

Har du ingen som kan vara ditt bud kan du få hjälp av ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare fungerar som förtidsröstning.

I samband med valet kommer det gå att ringa för att boka ambulerande röstmottagare mellan 22 maj till och med 9 juni kl 10-16. Du får tillsammans med de ambulerande röstmottagarna bestämma en tidpunkt för besöket, men tänk på att vara ute i god tid. Kontaktuppgifter till de ambulerande röstmottagarna publiceras i mitten av maj.

Under kontorstid kan du kontakta valkansliet via kommunens växel:
010-353 10 00.

Även lantbrevbärare kan vara bud. Kontakta lantbrevbäraren och meddela att ni vill rösta.

Information till partierna - Distribution av valsedlar

Vid val 2024 kommer valkansliet ta emot valsedlar för distribution till valdistrikten och förtidsröstning i förtid med avseende på de valsedlar som partierna själva ansvarar för att leverera.

Vill ni ha era namnvalsedlar utlagda så att de finns tillgängliga vid öppnandet av vallokalerna, kontakta valkansliet via kommunens vx 010-353 10 00. Sista datum för inlämning till valkansliet är 2024-05-20 kl. 15:00.

Om ni inte lämnar in valsedlar senast det datumet är det fortfarande möjligt att lämna valsedlar till röstmottagarna i röstningslokalerna och i vallokalerna.

Frågor och svar om valet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring valet.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen

På det röstkort som du får hem i brevlådan står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen. Du kan också förtidsrösta i någon av de särskilda röstningslokalerna för förtidsröstning.

Läs mer om våra valdistrikt och vallokaler/förtidsröstning

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och öppettid. Dessutom står vilka val du har rösträtt i.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i en röstningslokal. Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Du måste styrka din identitet för att få rösta. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

 1. Vara känd av röstmottagaren
 2. Visa ID-handling
 3. Någon annan person går i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

Senast den 22 maj ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige. Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Din vallokal är bara öppen på valdagen. Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Du måste styrka din identitet för att få rösta.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Du gör i ordning din röst bakom en valskärm och lämnar sedan över din röst till röstmottagarna. De antecknar i röstlängden att du har röstat och lägger ner din röst i valurnan.

Läs mer om att rösta i vallokal här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Förtidsröstning är det som tidigare kallades poströstning.

Du kan precis som tidigare förtidsrösta 18 dagar före valet. En röstningslokal kan till exempel vara kommunhuset, en skola eller ett bibliotek. Du måste ta med dig röstkort och id-handling.

Läs mer om att förtidsrösta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du röstar i första hand på ett parti. Om du vill kan du också sätta ett kryss på valsedeln för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du får bara kryssa för en person.

Läs mer om personröstning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det saknar betydelse om du har strukit över ett eller flera kandidatnamn på en valsedel. Valsedeln räknas som om strykningen aldrig har gjorts.

Nej, du kan bara personrösta på en kandidat. Om du sätter två eller fler kryss räknas din röst som en röst på partiet, inget av personkryssen räknas.

Ja, på partivalsedel kan du personrösta på det parti som har kandidater som har lämnat samtycke senast fredag före valdagen. Du kan även personrösta på en blank valsedel. Det är de partier som har kandidater som har lämnat samtycke. Då måste du skriva både partinamn och kandidatens namn.

Mer information om att rösta på parti och person på Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valsedlarna är vita för val till Europaparlamentet.

 • Namnvalsedel = valsedel tryckt med partiets namn och dess kandidater.
 • Blank valsedel = valsedel utan tryckt partibeteckning och kandidatnamn. De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

Se länkarna under rubriken "Relaterad information" nedan.