Emmaboda kommun står enade mot vandalism

På grund av ökad skadegörelse i Emmaboda tar nu kommunledningen och Polisen krafttag för att stoppa oron.

Kommunens alla förvaltningar deltar i arbetet för ökad trygghet i samhället. Bland annat kommer det att göras en satsning för att locka människor till att bli nattvandrare. Polisen och kommunen uppmanar till ökad vuxennärvaro och att man pratar med sina barn och ungdomar om vad de gör och vilka de träffar. Från och med den 25 juni nattvandrar förtroendevalda politiker i Emmaboda tätort.

– Vi ska ut och nattvandra och vi har särskilda, brandgula jackor för att det ska synas vilka vi är. Det är en snabb reaktion för ökad gemenskap och trygghet, säger Emma Åhlander-Hansson, bildningsnämndens ordförande, och Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt: Johan Jonsson, johan.jonsson@politiker.emmaboda.se

Till toppen