Statsbidrag möjliggör investering i gymredskap för att främja hälsan och välbefinnandet

Emmaboda kommun har rekvirerat 811 000 kr i statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

För en del av dessa medel har Emmaboda kommun investerat i gymredskap på kommunens allaktivitetshus. Vi vill främja och uppmuntra till fysisk aktivitet, gemenskap och glädje, säger Anneli Djerf samordnare för kommunens allaktivitetshus. Att röra på sig är positivt för både kroppen och knoppen under hela livet.

Att röra på sig bidra till

  • glädje
  • bättre minne.
  • sover bättre
  • lär nya saker lättare.
  • löser problem lättare.
  • bättre koncentrationsförmåga.
  • Du kan uppleva att du är nöjdare och piggare.
  • Du upplever att du har mindre ont.
  • hjärnans prestationsförmåga ökar och risken för sjukdomar minskar när du rör på dig.

Övergången från aktivt arbetsliv till att bli pensionär kan innebära förändringar som på olika sätt påverka en individs liv. Även tidigare i livet kan omständigheter göra att man mår dåligt av olika skäl och kanske upplever ensamhet. Ensamhet kan leda till depression, vilket ökar risken för att drabbas av demens men också risken för till exempel stroke, diabetes och hjärtinfarkt. Vi hoppas därför att, genom att utveckla kommunens fyra allaktivitetshus med möjligheter att träna inomhus och utomhus, kan bidra till att människor som idag kanske drar sig för att besöka en träningsanläggning ska bli nyfikna och vilja prova. Första steget kan vara att ta en promenad förbi och spana in redskapen.

Utifrån rådande pandemisituation så ser vi också behov av att utveckla möjligheterna till gemenskap och upplevelser utomhus eftersom aktiviteter inomhus just nu är starkt begränsad.

Till toppen