Socialminister Lena Hallengren besökte Emmaboda kommuns äldreomsorg

Lena Hallengren fick måndagen den 23 november digitalt, ta del av Emmabodamodellen, som Emmaboda kommuns arbetssätt inom äldreomsorg ofta benämns, där medarbetare från verksamheten, chefer och politiker berättade om sitt arbete.

Besöket föranleddes av att medarbetare sökt kontakt med Lena Hallengren utifrån att regeringen aviserat om miljarder till landets äldreomsorg för att kunna öka antalet medarbetare. Medarbetare i Emmaboda ville visa ministern att det inte är enbart fler medarbetare som ökar kvalitén i äldreomsorgen. Förhållningsätt och organisation av arbetet är minst lika viktigt. Socialförvaltningens verksamheter utgår från den politiskt beslutade Socialtjänstplanen där det salutogena och sociala synsättet betonas. Äldreomsorgen i Emmaboda kommun arbetar sedan många år enligt detta synsätt samt organiserar arbetet i små arbetsgrupper vilket främjar kontinuiteten för den enskilde.

Öppna jämförelser visar att Emmaboda kommun lyckas förena en hög kvalitet och personalkontinuitet med låga kostnader för äldreomsorgen i relation till andra kommuner. Det finns heller ingen kö till särskilt boende. Medarbetarna inom äldreomsorgen i Emmaboda är i hög grad utbildade och sjukfrånvaron är bland de lägsta i landet. Emmabodamodellen har under årens lopp rönt stort intresse i landet och kommunens äldreomsorg har haft ca 90 kommuner på studiebesök.

Socialminister Lena Hallengren berättade, vid sitt digitala besök, att hon vid flera tillfällen fått frågan om hon hört talas om Emmabodamodellen eller besökt verksamheten i Emmaboda. Nu har det skett.

Till toppen