Fritidshem Långasjö

Två barn på en äng

Fritidshemmet Leoparden finns i Långasjö skola.

Fritidshemmets arbetsplan handlar om

  • Hälsa
  • Välbefinnande
  • Natur
  • Miljö
  • Kreativitet
  • Lek

Vi har cirka 35 barn inskrivna i åldrarna 6-12 år.

Vi lägger stor vikt vid leken. Det är i leken barn får prova sina olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Ofta krävs regler för att leken ska fungera och att gemensamt skapa regler som kan följas eller brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande.

Stor vikt läggs på arbetet med kost, hälsa och fysisk aktivitet. Vi tycker det är viktigt att erbjuda regelbundna fysiska aktiviteter, kreativitet, lugn och ro samt avslappning och massage.

Vi har naturen nära oss och vid Långasjön finns badplats och på vintern har vi tillgång till pulkabacken och skridskoåkning på nära håll.

Till toppen