Elevråd Långasjö skola

Det är till någon av oss du ska vända dig om det finns några problem eller om du tycker något på skolan ska diskuteras.

Vi har möte en gång i månaden. Innan dess ska alla klasser haft klassråd för att bestämma om det är något som ska tas med till elevrådsmötet.

Styrelse

Elever i årskurs 6

Klassrådsrepresentant

En elev från varje årskurs

Personalrepresentant

Rektor

Utöver detta ska ett matråd planeras in och någon i styrelsen ska ringa till Kostchef på Kostenheten för att boka in lunchtiden.

Ordförande och sekreterare träffas vid fler tillfällen för att skriva protokoll och göra de sammanställningar som behövs. Varje klass har protokoll hos sig. Protokollen finns också hos rektor, i pärm på personalrummet och i det digitala klassrummet, edWise.