Skolskjuts

Taxi-buss

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens ansvar och regler för skolskjuts omfattar de elever som är folkbokförda i Emmaboda kommun och gäller till/från den skola kommunen anvisat till.

För information om tidtabeller se Kalmar Länstrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Kalmar Länstrafiks trafikupplysning på telefon 010-357 50 00