Föräldraråd Långasjö skola

Långasjö skolas lokala styrelse 2016-17

Representanter 2016-2017

Lokal styrelse 2016-2017

Personalrepresentanter

Föräldrarådets protokoll