Grundskolor och fritidshem

Tre flickor vid en dator

I Emmaboda kommun finns sex grundskolor, fem F-6-skolor och ett högstadium.

I F-6-skolorna ingår verksamheterna i förskoleklass, fritidshem och årskurs F-6. Det finns sammanlagt sex rektorer som ansvarar för verksamheterna.

  1. Bjurbäcksskolan F-6 och anpassad grundskola Emmaboda
  2. Bjurbäcksskolan 7-9 och anpassad grundskola Emmaboda
  3. Johansfors skola F-6
  4. Lindåsskolan F-6
  5. Långasjö skola F-6
  6. Vissefjärda skola F-6