Trygghet, säkerhet, mobbning

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för mobbning eller kränkningar vänd dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, sjuksköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Skolan har en viktig uppgift att motverka mobbning och kränkande särbehandling - både genom förebyggande arbete och genom att ingripa när något händer. Varje rektor har ett personligt ansvar för att mobbning eller kränkningar inte sker i skolan.

Varje år görs en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar om hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett:

  • kön
  • etnicitet
  • religion
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplanen hittar du på din skolas webbsida.