Kalkning med helikopter

Under vecka 11 kommer kalkning med helikopter att utföras i flera av kommunens sjöar. Vädret styr vilka dagar under veckan som arbetet kommer kunna genomföras.

Kalkningen kommer att göras med grovkalk Optimix. Optimix är en optimal våtmarksprodukt som består av grovkalk och vattenverksgranuler. Opimix är dammfri och har mycket goda spridningsegenskaper.

Vilka sjöar som ska kalkas

Hagbyåns avrinningsområde:
Åsgöl, Gransjösjön, Alsbogöl och Virkesjön.

Halltorpsåns avrinningsområde:
Smedsjön, Skärgöl, Bastsjön, Sörsjön, Torsjön och Gunngöl.

Lyckebyåns avrinningsområde:
Ödevaten, Alsjösjön, Grönösjön, Löften, Törn, Ubbemålasjön, Munkasjön, Bredasjösjön, Hallasjön och Yen.

Nättrabyåns avrinningsområde:
Smedgöl, Flaken, Skepen, Fornamålasjön, Sidlången, Södra Kalven, Lidasjön, Hammarsjön, Lillsjön och Nätterhövden.

Kalkning pågår också kontinuerligt med dosering i Bjurbäcken vid Åleberg och i Lyckebyån vid Åfors.

Till toppen