Nyheter för bygga, bo och miljö

 • 2019-11-15 Bygga, bo & miljö

  Planerat underhållsarbete på vattenledningsnätet i Vissefjärda

  Vattenavstängning på Kyrkogatan i Vissefjärda måndagen den 18 november
 • 2019-11-13 Bygga, bo & miljö

  Vattenläcka i Boda Glasbruk

  [2019-11-13 15:13] En vattenläcka har uppstått i närheten av korsningen Kärravägen/Skolgatan i Boda Glasbruk. Fram till dess att läckan är hittad och reparationsarbete påbörjas kommer vattentrycket att reduceras för att minska utflödet. Vi gör så istället för att stänga av för att inget hushåll ska bli helt utan vatten.
 • 2019-11-11 Bygga, bo & miljö

  Kalkning med helikopter

  Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar enligt planering med början den 12 november.
 • 2019-11-04 Bygga, bo & miljö

  Vattenavstängning i Emmaboda

  Sökning efter vattenläcka i Emmaboda
 • 2019-10-22 Bygga, bo & miljö

  Vattenavstängning i Emmaboda

  Misstänkt vattenläcka i Emmaboda
 • 2019-10-22 Bygga, bo & miljö

  Kommuner och skogsägare firade delseger i Emmaboda

  I september gav Energimarknadsinspektionen avslag till Svenska Kraftnät om att bygga en luftburen kraftledning mellan sträckan Oskarshamn-Karlshamn. Berörda kommuner och markägare i flera år kraftfullt föreslagit en marksnål teknik.
 • 2019-10-17 Bygga, bo & miljö

  Vattenavstängning i Emmaboda

  Emmaboda Energi har en misstänkt vattenläcka i Emmaboda
 • 2019-10-14 Bygga, bo & miljö

  Sök stöd till lokala naturvårdsinsatser - LONA

  Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Den 1 december 2019 är sista ansökningsdag för projekt som ska starta år 2020.
 • 2019-10-04 Bygga, bo & miljö

  Bygg-och miljönämndens pris 2019

  Bygg- och miljönämndens pris syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom nämndens ansvarsområde. Dessa är främst miljöskydd, hälsoskydd, naturvård och byggnadsvård.
 • 2019-09-19 Bygga, bo & miljö

  Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

  Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat Linköpings universitet. Hög konsumtion av vissa lokala livsmedel tycks kopplat till förhöjd risk för vissa cancerformer, men sambandet speglar troligtvis att exponeringen för föroreningar var högre förr.