Nyheter för bygga, bo och miljö

 • 2019-10-04 Bygga, bo & miljö

  Bygg-och miljönämndens pris 2019

  Bygg- och miljönämndens pris syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom nämndens ansvarsområde. Dessa är främst miljöskydd, hälsoskydd, naturvård och byggnadsvård.
 • 2019-09-19 Bygga, bo & miljö

  Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

  Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat Linköpings universitet. Hög konsumtion av vissa lokala livsmedel tycks kopplat till förhöjd risk för vissa cancerformer, men sambandet speglar troligtvis att exponeringen för föroreningar var högre förr.
 • 2019-09-04 Bygga, bo & miljö

  Nytt system för Emmaboda kommuns bygg- och miljöhantering

  Mellan den 12-30 september kommer ärendehanteringssystemet Bygg- och Miljöreda stängas ner och ersättas av EDP Vision.
 • 2019-08-14 Bygga, bo & miljö

  Solsafari - Spana in länets solceller

  Den 1 september 2019 kl. 12-15 är det dags för Solsafari i hela Kalmar län.
 • 2019-06-26 Bygga, bo & miljö

  Släng inte matrester i naturen

  Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Den är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt av dem.
 • 2019-06-26 Bygga, bo & miljö

  Ny tobakslag från 1 juli 2019

  Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.
 • 2019-06-14 Bygga, bo & miljö

  Vattenavstängning i Emmaboda 17 juni

  På grund av ledningsarbete vid gamla hälsocentralen på Torggatan kommer vattnet att vara avstängt i centrala Emmaboda mellan kl 19.00 måndag 17 juni och kl 02.00 tisdag 18 juni 2019.
 • 2019-06-13 Bygga, bo & miljö

  Eldningsförbudet hävs

  Länsstyrelsen häver eldningsförbudet i Emmaboda klockan 12:00 idag den 13 juni. 
 • 2019-05-30 Bygga, bo & miljö

  Nu är det dags för samråd om ändring av detaljplan på Oskarsgatan 1 i Emmaboda

  Emmaboda kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6. Fastigheten ligger på adressen Oskarsgatan 1 i Emmaboda tätort och förslaget avviker inte från översiktsplanen.
 • 2019-05-29 Bygga, bo & miljö

  Vattenavstängning i Emmaboda

  På måndag kväll 3 juni stängs vattnet av i centrala Emmaboda.