Dela sidan på sociala medier

Nyheter för bygga, bo och miljö

 • 2017-05-12 Bygga, bo & miljö

  Vattenkampen 2017

  Den 16 maj arrangeras Vattenkampen i parken vid Xylems besökscenter.
 • 2017-05-10 Bygga, bo & miljö

  Informationsträff om byggnation av hälsocentral

  I maj startar byggnationen av ett nytt hus för landstingets verksamheter i Emmaboda. Huset blir i två verksamhetsplan och ska byggas på kvarteret Björken 1, f.d. ”Taxitorget”.
 • 2017-03-14 Bygga, bo & miljö

  Kalkning med helikopter

  Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar enligt planering med början den 16 mars.
 • 2017-03-13 Bygga, bo & miljö

  Informationsmöte om vattenskyddsområde utmed Lyckebyån

  Karlskrona, Emmaboda och Lessebo kommuner bjuder in till öppna möten om förslag till vattenskyddsområde utmed Lyckebyån. Kommunerna arbetar gemensamt för ett sammanhållet vattenskyddsområde för de vattentäkter som är beroende av Lyckebyåns vatten.
 • 2017-03-08 Bygga, bo & miljö

  Earth Hour 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30

  Earth Hour är en manifestation för att stödja ett kraftfullt agerande i klimatfrågan. Idén är att människor över hela världen kan förenas i en enkel handling vid samma tid, tidszon efter tidszon. Projektet drivs av Världsnaturfonden.
 • 2017-02-27 Bygga, bo & miljö

  Informationsmöte om vattenskyddsområde utmed Lyckebyån

  Karlskrona, Emmaboda och Lessebo kommuner bjuder in till öppna möten om förslag till vattenskyddsområde utmed Lyckebyån. Kommunerna arbetar gemensamt för ett sammanhållet vattenskyddsområde för de vattentäkter som är beroende av Lyckebyåns vatten.
 • 2017-02-10 Bygga, bo & miljö

  Information om Verdatomten

  Inom fastigheten Södra Målartorp 5:1 i Vissefjärda, som Emmaboda kommun numera äger, har det tidigare bedrivits trävaruindustri där sågat virke impregnerats genom doppning. På senare tid har
  Emmaboda kommun utfört entreprenadarbeten inom området för att skapa en gemensamhetsyta med bland annat pulkabacke, fotbollsplan och damm.
 • 2017-02-02 Bygga, bo & miljö

  Var med och håll Emmaboda rent i vår! Skräpplockardagarna 2017

  Nu är det dags för 2017 års upplaga av kampanjen Vi håller rent.
 • 2016-12-28 Bygga, bo & miljö

  Minderåriga skadas av fyrverkerier - trots åldersgräns

  Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanliga liksom skador på huvudet, där framförallt ögonen är utsatta. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen vänder sig därför gemensamt till allmänheten med ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri” med målet att minska risken för onödiga skador.
 • 2016-12-23 Bygga, bo & miljö

  Detaljplan Klättorp och Södra Kyrkeby

  Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om nya bostäder i Klättorp och södra Kyrkeby.