Nyheter för bygga, bo och miljö

 • 2018-12-06 Bygga, bo & miljö

  Reparationer av gatlampor

  Vi har fått synpunkter om trasiga gatlampor. Anledningen till att de inte har blivit åtgärdade är av upphandlingstekniska skäl. Reparationer påbörjas under december månad.
 • 2018-11-19 Bygga, bo & miljö

  Kalkning med helikopter

  Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar enligt planering med början den 26 november.
 • 2018-10-30 Bygga, bo & miljö

  Bevattningsförbudet upphör 31 oktober år 2018

  Bevattningsförbudet som gällt från och med 8 juni upphör 31 oktober.
 • 2018-10-14 Bygga, bo & miljö

  Producera din egna solel

  Välkommen till en kostnadsfri föreläsning arrangerad av kommunens energi- och klimatrådgivare tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan där vi berättar mer om hur du blir mikroproducent av solel.
 • 2018-10-11 Bygga, bo & miljö

  Dags att nominera till Bygg- och miljönämndens pris

  För att stimulera och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet, naturvården och byggnadsvården delar bygg- och miljönämnden varje år ut pris
 • 2018-10-01 Bygga, bo & miljö

  Förlängt bevattningsförbud till och med 31 oktober

  Trots bevattningsförbudet som infördes i juni är nivåerna fortsatt låga i grundvatten, sjöar och åar.
 • 2018-09-04 Bygga, bo & miljö

  LO:s vice ordförande imponerades av Möjligheternas Hus AB

  LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin besökte Möjligheternas Hus AB tisdagen den 28 augusti.
 • 2018-08-24 Bygga, bo & miljö

  Vattenbrist - försämrat läge

  Trots bevattningsförbudet som infördes i juni fortsätter grundvattennivåerna, sjöar och åar att sjunka. Detta medför att vi behöver spara ännu mera vatten.
 • 2018-08-10 Bygga, bo & miljö

  Har din brunn sinat?

  På grund av den rådande torkan så börjar enskilda brunnar att sina runt om i vår kommun. För berörda så har Emmaboda kommun ordnat möjlighet med att få tillgång till färskt vatten.
 • 2018-07-13 Bygga, bo & miljö

  Vattenavstängning i södra delen av Långasjö 13 juli

  En läcka har hittats i södra delen av Långasjö. Läckan planeras att repareras fredagen den 13 juli kl 14.00.