Dela sidan på sociala medier

Nyheter för bygga, bo och miljö

 • 2017-10-01 Bygga, bo & miljö

  Bygginformation Björken1 Emmaboda

  Projektet Björken 1 omfattar nybyggnation av lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda. Hälsocentral, Folktandvård, Distriktsrehabilitering, Öppenvårdsmottagning psykiatri, Mödrahälsovård, Barnhälsovård och Öppen förskola i kommunal regi.
 • 2017-07-04 Bygga, bo & miljö

  Har du planer på att flytta till oss?

  Inflyttarservice är till för dig som funderar på att flytta till oss i Emmaboda kommun eller om du bara vill hålla dig informerad om vad som händer här året om.
 • 2017-06-30 Bygga, bo & miljö

  När kollade du trycket senast?

  Att ha rätt lufttryck i däcken är bra för plånboken, klimatet och säkerheten. Rätt lufttryck i däcket bidra till en minskad bränsleförbrukning, och gör att däcket håller längre.
 • 2017-05-12 Bygga, bo & miljö

  Vattenkampen 2017

  Den 16 maj arrangeras Vattenkampen i parken vid Xylems besökscenter.
 • 2017-05-10 Bygga, bo & miljö

  Informationsträff om byggnation av hälsocentral

  I maj startar byggnationen av ett nytt hus för landstingets verksamheter i Emmaboda. Huset blir i två verksamhetsplan och ska byggas på kvarteret Björken 1, f.d. ”Taxitorget”.
 • 2017-03-14 Bygga, bo & miljö

  Kalkning med helikopter

  Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar enligt planering med början den 16 mars.
 • 2017-03-13 Bygga, bo & miljö

  Informationsmöte om vattenskyddsområde utmed Lyckebyån

  Karlskrona, Emmaboda och Lessebo kommuner bjuder in till öppna möten om förslag till vattenskyddsområde utmed Lyckebyån. Kommunerna arbetar gemensamt för ett sammanhållet vattenskyddsområde för de vattentäkter som är beroende av Lyckebyåns vatten.
 • 2017-03-08 Bygga, bo & miljö

  Earth Hour 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30

  Earth Hour är en manifestation för att stödja ett kraftfullt agerande i klimatfrågan. Idén är att människor över hela världen kan förenas i en enkel handling vid samma tid, tidszon efter tidszon. Projektet drivs av Världsnaturfonden.
 • 2017-02-27 Bygga, bo & miljö

  Informationsmöte om vattenskyddsområde utmed Lyckebyån

  Karlskrona, Emmaboda och Lessebo kommuner bjuder in till öppna möten om förslag till vattenskyddsområde utmed Lyckebyån. Kommunerna arbetar gemensamt för ett sammanhållet vattenskyddsområde för de vattentäkter som är beroende av Lyckebyåns vatten.
 • 2017-02-10 Bygga, bo & miljö

  Information om Verdatomten

  Inom fastigheten Södra Målartorp 5:1 i Vissefjärda, som Emmaboda kommun numera äger, har det tidigare bedrivits trävaruindustri där sågat virke impregnerats genom doppning. På senare tid har
  Emmaboda kommun utfört entreprenadarbeten inom området för att skapa en gemensamhetsyta med bland annat pulkabacke, fotbollsplan och damm.