Emmaboda Kommun

Dela sidan på sociala medier

Nyheter för bygga, bo och miljö

 • 2017-02-10 Bygga, bo & miljö

  Information om Verdatomten

  Inom fastigheten Södra Målartorp 5:1 i Vissefjärda, som Emmaboda kommun numera äger, har det tidigare bedrivits trävaruindustri där sågat virke impregnerats genom doppning. På senare tid har
  Emmaboda kommun utfört entreprenadarbeten inom området för att skapa en gemensamhetsyta med bland annat pulkabacke, fotbollsplan och damm.
 • 2017-02-02 Bygga, bo & miljö

  Var med och håll Emmaboda rent i vår! Skräpplockardagarna 2017

  Nu är det dags för 2017 års upplaga av kampanjen Vi håller rent.
 • 2016-12-28 Bygga, bo & miljö

  Minderåriga skadas av fyrverkerier - trots åldersgräns

  Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanliga liksom skador på huvudet, där framförallt ögonen är utsatta. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen vänder sig därför gemensamt till allmänheten med ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri” med målet att minska risken för onödiga skador.
 • 2016-12-23 Bygga, bo & miljö

  Detaljplan Klättorp och Södra Kyrkeby

  Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om nya bostäder i Klättorp och södra Kyrkeby.
 • 2016-11-24 Bygga, bo & miljö

  Kalkning med helikopter

  Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar med grovkalk Optimix. Helikopterkalkningen kommer att ske enligt planering med början den 28 november.
 • 2016-11-24 Bygga, bo & miljö

  Fågelinfluensa i Sverige

  Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. En djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket.
 • 2016-11-14 Bygga, bo & miljö

  Minska matsvinnet

  Under vecka 46 kommer alla skolrestaurangerna att ha en tema-vecka för att minska matsvinnet. Syftet är att minska på tallrikssvinnet, det vill säga den mat eleverna tar till sig men av olika anledningar inte äter upp.
 • 2016-10-28 Bygga, bo & miljö

  Viktig information om metaller runt glasbruk

  Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten. De resultat som hittills framkommit genom det arbete som Linnéuniversitetet och Arbets- och Miljömedicin i Linköping och Lund gjort, indikerar vissa förhöjda cancerrisker för glasbruks-arbetare och boende kring glasbruk. Informationen föranleder ett behov av att vidta försiktighetsåtgärder i väntan på forsknings-resultat.
 • 2016-09-23 Bygga, bo & miljö

  Nej till luftledning med växelström

  Intäktsmöjligheternapå berörd mark försvinner, och bidrar till att lönsamhet, investeringsvilja och tilltro till bygderna minskar om Svenska kraftnät avser bygga en luftledning genom Emmaboda kommun.
 • 2016-09-05 Bygga, bo & miljö

  Invigning av Storegårdens nyrenoverade kök

  Tisdagen den 13/9 klockan13:00.