Ring via automatisk telefonist

Slipp telefonkö och onödiga väntetider. Ring vår automatiska telefonist på telefonnummer 010-353 10 01. Säg namnet på den du söker så blir du kopplad direkt.

Automatisk telefonist är en funktion som hjälper dig att komma i kontakt med en tjänsteperson i kommunen utan att behöva köa i växeln. Vet du namnet på den du söker kan du använda automatisk telefonist. Denna funktion är alltid tillgänglig, även när växeln är stängd.

Om den automatiska telefonisten skulle missförstå dig kan du avbryta uppkopplingen genom att säga Avbryt. Du kan även säga Växeln så blir du kopplad till våra ”riktiga” telefonister.