Nyheter för kommun och politik

 • 2018-12-14 Kommun & politik

  Extra flaggdag den 17 december

  Sverige och Emmaboda kommun kommer flagga den 17 december för att uppmärksamma det demokratiska genombrottet för 100 år sedan. Den 17 december 2018 är det 100 år sedan man tog det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige.
 • 2018-12-12 Kommun & politik

  Emmabodadagen 2019

  Emmabodadagen den 14 februari hålls i Emmaboda Folkets hus, Dackesalen mellan klockan 18 till 21.
 • 2018-11-20 Kommun & politik

  Barnombudsmannen gör ett kunskapslyft i Sverige

  Emmaboda kommun deltar och är medarrangör idag på Barnombudmannens konferens i Vimmerby om att arbeta med att Barnkonventionen blir svensk lag 2020 och vad det innebär att arbeta för barns rättigheter.
 • 2018-11-12 Kommun & politik

  Tillsammans för ett tryggare Emmaboda

  Emmaboda kommun vill erbjuda sina invånare ett så tryggt Emmaboda som möjligt. Där engagemang, delaktighet och kommunikation ses som medel för att nå framgång i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • 2018-11-02 Kommun & politik

  Ansök om svensk flagga eller fana

  Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.Fanorna och flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.
 • 2018-10-26 Kommun & politik

  Tack alla som bidrog till Världens Barn 2018

  Emmaboda kommun hamnade återigen på andra plats i länet med 17,02 kr/invånare. Sammanlagt samlades det in 160 556 kronor, varav c:a 50 000 från företag och föreningar och 24 000 kronor från galorna.
 • 2018-10-19 Kommun & politik

  Inbjudan till Trygghetsvandring i Långasjö den 24 oktober

  Den 24 oktober genomförs en trygghetsvandring i Långasjö. Alla som har ett intresse av ett tryggare Långasjö är välkomna att delta. Samling vid Allaktivitetshuset Träskon, Kyrkvägen 38 kl 1700.
 • 2018-09-19 Kommun & politik

  Var med och påverka för bättre kollektivtrafik

  Nu har du chansen att påverka för bättre kollektivtrafik. Vi undersöker intresset och behovet av kvällsturer och andra tider hos medborgarna. Ju fler svar vi får in desto bättre underlag kan vi lämna in till Kalmar Läns Trafik (KLT).
 • 2018-09-14 Kommun & politik

  Tyck till om förslaget på emmaboda.se:s nya startsida

  Vi har tagit fram ett förslag på en ny startsida och vi vill gärna ha dina synpunkter som användare.
 • 2018-08-27 Kommun & politik

  Tider för förtidsröstning i kommunhuset

  Den 9 september är det val till Riksdag, kommun och landsting, RKL.
  På röstkortet finns information om var du ska rösta valdagen. Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i kommunhuset i Emmaboda från 22 aug – 9 sept.