Barnkonventionsgruppen

Styrdokument snart klart om Barnkonventionen

Barnkonventionen eller Lagen om barns rättigheter började gälla den 1 januari 2020. I Emmaboda kommun pågår ett arbete med ett styrdokument utifrån konventionen.

-Vi har identifierat olika processer hur man kan arbeta med lagen i våra nämnder och bolag. Dokumentet är snart klart och det ska på remiss i nämnderna och bolagen innan den godkänns i kommunstyrelse och fullmäktige, säger Tommy Persson, samordnare för gruppen.

Förutom Tommy Persson består gruppen av Petra Sand, Bildningsförvaltningen, Linnéa Haraldsson, Socialförvaltningen och Anna Gustavsson, Tekniska förvaltningen.

Läs mer om Barnkonventionen:

Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioner - Emmaboda kommun Länk till annan webbplats.

Till toppen