Fortsatt fjärrundervisning på högstadiet

Med hänvisning till det allmänna smittläget beslöt krisledningsnämnden att förlänga fjärrundervisningen till den 19 februari 2021.

För Bjurbäcksskolan 7-9 innebär det att fjärrundervisningen sker växelvis enligt tidigare beslut 11/1-2021-31/ 1-2021. Detta innebär att två av tre årskurser får ha fjärrundervisning samtidigt.

1/2-2021-19/2-2021 får en årskurs åt gången ha fjärrundervisning.

Bildningsförvaltningen/Bjurbäcksskolan 7-9 ska erbjuda elever med behov av extra stöd att vara på plats i skolan. Om elev vill vara på skolan, får man inte neka detta.

Personal på högstadiet och gymnasiet erbjuds tillgång till munskydd på arbetstid på respektive skola, från och med 2021-01-11 till och med 2021-02-19.

Till toppen