Hjälpa till - Mötesplats Emmaboda

Vill du göra en insats som får människor att mötas och umgås inom ett gemensamt intresse, eller vill du marknadsföra aktiviteter som genomförs i din förening och nå en bredare målgrupp? Då finns Mötesplats Emmaboda som en möjliggörare.

I dagsläget har t.ex. en kör sångträning varje tisdagkväll, Korpen anordnar promenader med mötesplatsen som utgångspunkt, studiecirklar hålls veckovis och ett stickkafé bedrivs på mötesplatsen en gång i veckan. Detta är alla aktiviteter som startats upp av privatpersoner och föreningar i Emmaboda, aktiviteter dit alla är välkomna.

Intresserad?

Är du intresserad av att förverkliga din tanke om en aktivitet du tror passar på mötesplatsen, eller vill du marknadsföra din förening till en bredare målgrupp? Hör då av dig till projektledaren för Mötesplats Emmaboda på telefonnummer 0471-24 96 98. Du kan även ringa projektledaren för att få information om aktuellt aktivitetsschema.

Välkommen!

Till toppen