Information till bredbandskunder på landsbygden

Fiberkablar

Tisdagen den 1 december mellan kl. 09:00-12:00 migrera ZITIUS sin KO-plattform (tekniska plattform).

Det kommer att medföra ett till två korta avbrott på tjänsterna i ZITIUS nät på cirka 10-30 minuter.

Du som kund påverkas genom en kort driftsstörning.
Skulle dina tjänster inte fungera som de ska efter avbrottet så gör du följande:
1. Starta om tekniken
2. Om inte en omstart hjälper kontakta kundtjänst hos din tjänsteleverantör.

Till toppen