Nyheter för trafik och infrastruktur

 • 2019-04-01 Trafik & infrastruktur

  Grävning i Boda Glasbruk 2 april

  Ett planerat ledningsarbete i Boda Glasbruk sker tisdag den 2 april.
 • 2019-03-29 Trafik & infrastruktur

  Onormalt hög dricksvattenförbrukning i Eriksmåla/Åfors

  Det utgående flödet från Eriksmåla vattenverk är onormalt högt. Detta kan bero på en vattenläcka i Åfors eller Eriksmåla.
 • 2019-03-25

  Aktuellt om fiber mars 2019

  Uppsvetsning av stamnätet i Boda startar mån 25/3, pågående arbete ca 14 dagar. Blåsning av kundfiber till fastigheter från Locketorp, Ryggamo, Alsjö, Skinnabo påbörjas mån 25/3 pågående arbete ca 1 vecka. Schackt och kanalisering pågår från södra Skärveryd via Brinkabo till Emmabo (bron), pågående arbete ca 14 dagar.
 • 2019-02-12 Trafik & infrastruktur

  Vattenläckan i Vissefjärda lagad

  Vattenläckan vid Nygatan i Vissefjärda är nu lagad och de fastigheter som fick vattnet avstängt under arbetet har nu tillgång till vatten igen. Arbetet med att återställa den uppgrävda gatan fortsätter.
 • 2019-02-08 Trafik & infrastruktur

  Vattenläcka Vissefjärda

  Högt uttag av vatten i Vissefjärda förmodas beror på ej funnen vattenläcka.
 • 2019-02-03 Trafik & infrastruktur

  Stora mängder snö har fallit över vårt område

  Under lördagen kom det rejält med snömängder över vårt område. Snöröjningen pågår för fullt i hela kommunen sedan 06.30 på söndagsmorgonen.
 • 2018-12-13

  Klara områden december 2018

  Lida, Piggsmåla, Prämboda, Skurebo, Askaremåla, Hägerhult, Persmåla, Högahult, Snaggamåla, Västra Borstetorp och Västra Hällasjö.
 • 2018-06-08

  Klara områden hösten2018

  Nu har alla tätorter fått fiberanslutningar till fastigheterna.
  Boda samhälle är färdigt schaktmässigt, där kommer en ny fibernod placeras som även kommer förse den norra kommundelen.
  Schakten för Stolpabäck, Förlångsö, Torsjö är klart (v.47) och fiber dras in inom en 6 månads period.Nu påbörjar vi arbetet från flygplatsen söder ut så att hela området från väg 120 i norr och pårydsvägen i söder, från väg 28 och österut till kommungärnsen blir klart under 2019.
 • 2017-12-13

  Klara områden hösten 2017

  Grimmansmåla, Krysseboda, Södra Åleberg, Anemåla, Norra Åleberg, Bökevara, Huvudhult, Långelycke, Spritsmåla, Gissamåla, Suttaremåla, Maskummeberg och Ubbemåla är klara.
 • 2017-09-12

  Information om installation av fiber till er fastighet

  För att installationen ska gå så smidigt som möjligt ber vi er att tänka på följande: