Dela sidan på sociala medier

Nyheter för trafik och infrastruktur

 • 2017-04-10

  Fiber till Boda Glasbruk

  Just nu är Bredbandsbolaget och säljer in fiber till fastighetsägare i Boda Glasbruk. Vi har fått frågor från medborgarna om detta.
 • 2017-04-03 Trafik & infrastruktur

  Vårstäda i trädgården? Då är det dags att klippa häcken.

  Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder i samband med att du vårstädar din trädgård kan rädda liv.
 • 2017-03-10 Trafik & infrastruktur

  Blåsning och svetsning av fiber

  Nu har arbetet med att blåsa och svetsa fiber på landsbygden startat.
 • 2017-03-10

  Blåsning och svetsning av fiber

  Nu har arbetet med att blåsa och svetsa fiber på landsbygden startat.
 • 2016-11-09 Trafik & infrastruktur

  Fel på gatubelysning i Vissefjärda och på industri-området Södra vägen i Emmaboda

  På grund av kabelfel fungerar inte gatubelysningen på flera ställen i Vissefjärda och på industriområdet, Södra vägen i Emmaboda. Felsökning pågår och vi hoppas att boende och verksamhetsutövare i områdena har överseende med störningen.
 • 2016-11-07 Trafik & infrastruktur

  Vintern är här

  Vårt mål är att vi ska hinna snöröja de större vägarna och cykelvägarna före morgonrusningen. Mindre mängder sand kan du som privat person hämta gratis på kommunens förråd och på utvalda platser i våra ytterområden.
 • 2016-10-21 Trafik & infrastruktur

  Emmaboda Energi förbereder va-nätet inför byggstarten av Landstingets vårdcentral

  Landstinget kommer att bygga en ny vårdcentral på Taxitorget och i samband med det kommer Emmaboda Energi att utföra förberedande arbeten med ledningsnät för vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och el.
 • 2016-10-11 Trafik & infrastruktur

  Omhändertagna cyklar

  Under perioden 2016-09-16-2016-10-06 har städning i cykelställen
  inom Emmaboda kommun genomförts. Denna insats gör vi några gånger per år för att hålla de allmänna cykelställen i Emmaboda kommun tillgängliga så att de inte fylls med långtidsparkerade cyklar. Dessutom för att gator ska hållas tillgängliga för gående, även för de som har olika typer av funktionshinder.
 • 2016-09-21 Trafik & infrastruktur

  Brounderhållsarbete på bro över Lyckebyån vid Parismåla

  Trafikverket kommer med preliminär start onsdag 5/10 kl. 08.00 att påbörja ett större brounderhållsarbete på bro 10-125-1 över Lyckebyån på väg 505/695 SSV Parismåla. Bron ligger precis på gränsen mellan Blekinge och Kalmar län.
 • 2016-09-20 Trafik & infrastruktur

  Fel på gatubelysning i Vissefjärda

  Ett flertal gatulampor i Vissefjärda har slutat att fungera. Felsökning pågår och vi hoppas att boende i området har överseende med störningen.