Dela sidan på sociala medier

Nyheter för trafik och infrastruktur

 • 2018-04-11 Trafik & infrastruktur

  Städning av gator och gång-och cykelvägar

  Efter varje vinterperiod är det dags att börja vårstäda gator och gång-och cykelvägar. En runda körs också på hösten för att samla ihop löv.
 • 2018-04-03 Trafik & infrastruktur

  Vattenläcka Broakulla

  En vattenläcka har upptäckts i Broakulla
 • 2018-04-03 Trafik & infrastruktur

  Vattenläcka Vissefjärda

  En vattenläcka har upptäckts i Vissefjärda.
 • 2018-03-06 Trafik & infrastruktur

  Energiministerns svar om planerad kraftledning

  Emmaboda, Oskarshamn och Tingsryd har gjort en gemensam skrivelse till samordnings och energiminister Ibrahim Baylan angående kraftledning Ekhyddan-Hemsjö. Nu har svaret kommit.
 • 2018-03-02 Trafik & infrastruktur

  Problem med sophämtningen i glesbygd på grund av snöfallet

  Det ymniga snöandet gjorde att sopbilen inte kunde köra hela tömningsrundan i glesbygd under torsdagen 1 mars. Tömningsrundan i Södra Lindås idag fredag 2 mars körs som planerat.
 • 2018-03-01 Trafik & infrastruktur

  Om snöröjningen i Emmaboda kommun

  För närvarande råder det ett ihållande snöoväder i länet och mer snö är att vänta. Detta ställer till besvär för dig men också för samhällsfunktioner som kollektivtrafik och snöröjning. De anställda på snöröjningen arbetar för högtryck och under stor press för att röja våra gator och vägar.
 • 2018-03-01 Trafik & infrastruktur

  Inställd skolbuss mellan Vissefjärda - Fiddekulla - Medlen - Krukö - Muggetorp

  Denna skolbuss är idag inställd på grund av framkomlighetsproblem.
 • 2018-03-01 Trafik & infrastruktur

  Information om väderläget

  Det ihållande snöovädret har ställt till en del besvär på olika håll, inte minst i trafiken. Vi uppmanar att hålla er uppdaterade om väderläget via SMHI och hålla koll på kollektivtrafiken (KLT) och Trafikverkets hemsidor.
 • 2018-03-01 Trafik & infrastruktur

  Sophämtningen ställs in på grund av snöfallet

  Det ymniga snöandet gör att sopbilen inte kan köra och hämtningen avbryts därför idag torsdag 1 mars.De som inte fått sina kärl tömda ombeds låta dem stå framme så att de kan tömmas så snart som möjligt.
 • 2018-02-28 Trafik & infrastruktur

  Skolskjuts ersätts av mindre fordon

  Det gäller turen som kör linje 650 Medlen, Gajemåla, Krukö, Muggetorp.