Nyheter för trafik och infrastruktur

 • 2019-02-12 Trafik & infrastruktur

  Vattenläckan i Vissefjärda lagad

  Vattenläckan vid Nygatan i Vissefjärda är nu lagad och de fastigheter som fick vattnet avstängt under arbetet har nu tillgång till vatten igen. Arbetet med att återställa den uppgrävda gatan fortsätter.
 • 2019-02-08 Trafik & infrastruktur

  Vattenläcka Vissefjärda

  Högt uttag av vatten i Vissefjärda förmodas beror på ej funnen vattenläcka.
 • 2019-02-03 Trafik & infrastruktur

  Stora mängder snö har fallit över vårt område

  Under lördagen kom det rejält med snömängder över vårt område. Snöröjningen pågår för fullt i hela kommunen sedan 06.30 på söndagsmorgonen.
 • 2018-12-13

  Klara områden december 2018

  Lida, Piggsmåla, Prämboda, Skurebo, Askaremåla, Hägerhult, Persmåla, Högahult, Snaggamåla, Västra Borstetorp och Västra Hällasjö.
 • 2018-06-08

  Klara områden hösten2018

  Nu har alla tätorter fått fiberanslutningar till fastigheterna.
  Boda samhälle är färdigt schaktmässigt, där kommer en ny fibernod placeras som även kommer förse den norra kommundelen.
  Schakten för Stolpabäck, Förlångsö, Torsjö är klart (v.47) och fiber dras in inom en 6 månads period.Nu påbörjar vi arbetet från flygplatsen söder ut så att hela området från väg 120 i norr och pårydsvägen i söder, från väg 28 och österut till kommungärnsen blir klart under 2019.
 • 2017-12-13

  Klara områden hösten 2017

  Grimmansmåla, Krysseboda, Södra Åleberg, Anemåla, Norra Åleberg, Bökevara, Huvudhult, Långelycke, Spritsmåla, Gissamåla, Suttaremåla, Maskummeberg och Ubbemåla är klara.
 • 2017-09-12

  Information om installation av fiber till er fastighet

  För att installationen ska gå så smidigt som möjligt ber vi er att tänka på följande:
 • 2017-04-10

  Fiber till Boda Glasbruk

  Just nu är Bredbandsbolaget och säljer in fiber till fastighetsägare i Boda Glasbruk. Vi har fått frågor från medborgarna om detta.
 • 2017-03-10

  Blåsning och svetsning av fiber

  Nu har arbetet med att blåsa och svetsa fiber på landsbygden startat.
 • 2016-04-29

  Avtal för grävning

  Emmaboda kommun har slutit avtal med Kåralycke Entreprenad AB för grävning i den sista etappen för fiberbredband i Emmaboda kommun.