Information om resekort/elevresor till gymnasieelever som går i Växjö kommun

Gymnasieelev som är folkbokförd i Emmaboda kommun och som går i gymnasieskola i Växjö kommun (åk 1-3) behöver ansöka till Emmaboda kommun om att du är i behov av resebiljett. Resebiljetten avser elevresor till/från skolan. Resebiljetten gäller för 2 resor/dag.

Denna ansökan görs av eleven. Eleven måste ha BankID/Mobilt BankID för att kunna göra en ansökan på egen hand.
Ansökan om behov av elevresa till Växjö kommun gäller över ett läsår, du behöver därför skicka in en ny anmälan inför varje läsår.

Resekort

Eleverna kommer i första hand att bli tilldelade en biljett i Länstrafiken Kronobergs reseapp och i andra hand kommer ett fysiskt resekort att tilldelas.

Du behöver ha Länstrafiken Kronobergs reseapp nedladdad på din mobiltelefon och registrera ditt mobilnummer i appen. Du hittar appen via googleplay (android) eller appstore (iphone).

Om du uppfyller kriterierna för rätt till elevresa och har laddat ner appen och registrerat ditt (elevens) telefonnummer, kommer en resebiljett att laddas upp till dig inför höstterminen.

Önskar du ett fysiskt resekort istället för ett digitalt måste du meddela detta till oss i samband med din ansökan.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänst hör du av dig till administratör med ansvar för elevresor i Emmaboda kommun.

Kom ihåg att meddela förändringar som kan påverka din rätt till elevresa.

Till E-tjänsten Länk till annan webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

besokscenter@emmaboda.se

010-353 10 00